Ochrana dat

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti MASTRA-ŠIMONÍK, s.r.o.  /dále jen Správce/ se sídlem Traplice 420, 687 04 Traplice, IČ: 25339222 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27226 – dále jen “Správce“ aby ve smyslu Zákona č. 101/2000 SB o ochraně osobních údajů ( dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

- jméno a příjmení     

- e-mail                      

- telefonní číslo        

- IČ společnosti        

- DIČ                          

- fakturační adresa

- dodací adresa      

- zaměření společnosti

 

  1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem obchodním, zejména pak pro zpracování a zasílání nabídek, kontaktování při dodávce zboží/materiálu vystavování účetních dokladů, zasílání informačních sdělení.
  2. Osobní údaje budou zpracováványelektronickým způsobem do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 5-ti let. Správce prohlašuje, že osobní údaje bude používat výhradně pro svoji potřebu a neposkytne je pro potřeby třetí strany, ledaže by třetí osoba data zpracovávala výhradně pro Správce.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat a to například zasláním e-mailu na mastrasimonik@mastrasimonik.cz  z výše uvedení e-mailové adresy, nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

a.          Poskytovatel účetního softwaru Cezar – AB Solutions, s.r.o.

b.          Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,        

             které však v současné době společnost nevyužívá.

  1. Vezměte prosím na vědomí. Že podle zákona a nařízení EU máte právo:

- udělený souhlas kdykoliv odvolat / vzít zpět/

- požadovat po nás informace, jaké Vaše osobní údaje používáme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

  1. Tento souhlas není nutnou podmínkou k uzavření kupní smlouvy nebo k vytvoření objednávky.

 

 

Dne  25.05.2018